Ekonomia społeczna dla opornych

Zamierzamy wspierać działania władz lokalnych i centralnych przy wprowadzaniu nowych, prospołecznych rozwiązań ekonomicznych takich jak:
  • zakładanie samorządowych banków komunalnych,
  • wprowadzanie samorządowej waluty lokalnej,
  • wprowadzenie gwarantowanego dochodu podstawowego,
  • likwidację zbędnych podatków PIT/CIT/VAT (zastąpienie ich jedną daniną publiczną),
  • rozszerzenie dostępu do edukacji publicznej (wprowadzenie bonów edukacyjnych dla uczniów),
  • promocja rolnictwa ekologicznego i wsparcie zachowania bioróżnorodności nasienniczej polskich upraw,
…a także wiele innych inicjatyw prospołecznych.

 

Ekonomia społeczna to obecnie przede wszystkim promocja wiedzy poprzez warsztaty i konferencje, by zacząć wreszcie wdrażać na szerszą skalę nowe zasady i wartości ekonomii społecznej takie jak: banki komunalne, waluta lokalna / pieniądz lokalny (alternatywny), barter regionalny, pieniądz suwerenny.
Chcemy lobbować i szkolić władze samorządowe w zakresie możliwości zakładania i prowadzenia banków komunalnych (municypalnych), a także informowania o korzyściach z tego płynących dla samorządów.
Chcemy informować o możliwościach rozpędzania gospodarek lokalnych (regionalnych) jakie daje wprowadzenie alternatywnej waluty lokalnej (koniecznie obejrzyj film!).
Chcemy prowadzić szkolenia (np. wśród młodzieży) nt. ekonomii społecznej, w tym obecnych zasad kreacji pieniądza dłużnego i płynących z tego zagrożeń dla gospodarek lokalnych i krajowych, a także sposobów rozwiązania powstających w związku z tym problemów np. poprzez kreację pieniądza suwerennego.
Chcemy integrować środowiska zajmujące się problemami starej i zjawiskiem nowej ekonomii zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, a także informować lokalnych decydentów o programach i projektach, które odniosły sukces zagranicą lub też są wprowadzane i pilotowane w innych państwach (np. wprowadzanie dochodu gwarantowanego w Finlandii).

 

W ramach programu ekonomii społecznej otwieramy się na pełną współpracę z władzami samorządowymi, krajowymi, organizacjami pozarządowymi i osobami zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Więcej o ekonomii społecznej dowiesz się na naszym blogu.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz