Social economy for dummies

We intend to support the work of local and central authorities by introducing the new, pro-social economic solutions such as:
  • establishing the self-governing municipal banks
  • introducing the local currency
  • implementing guaranteed basic income
  • elimination of unnecessary taxes 
  • the extension of access to public education (introducing the eductaional vouchers for students)
  • promotion of organic farming and supporting the seeds biodiversity of Polish crop (against GMO)
…and many others pro-social initiatives.

 

Translation in progress 🙂
Ekonomia społeczna to obecnie przede wszystkim promocja wiedzy poprzez warsztaty i konferencje, by zacząć wreszcie wdrażać na szerszą skalę nowe zasady i wartości ekonomii społecznej takie jak: banki komunalne, waluta lokalna / pieniądz lokalny (alternatywny), barter regionalny, pieniądz suwerenny.
Chcemy lobbować i szkolić władze samorządowe w zakresie możliwości zakładania i prowadzenia banków komunalnych (municypalnych), a także informowania o korzyściach z tego płynących dla samorządów.
Chcemy informować o możliwościach rozpędzania gospodarek lokalnych (regionalnych) jakie daje wprowadzenie alternatywnej waluty lokalnej (koniecznie obejrzyj film!).
Chcemy prowadzić szkolenia (np. wśród młodzieży) nt. ekonomii społecznej, w tym obecnych zasad kreacji pieniądza dłużnego i płynących z tego zagrożeń dla gospodarek lokalnych i krajowych, a także sposobów rozwiązania powstających w związku z tym problemów np. poprzez kreację pieniądza suwerennego.
Chcemy integrować środowiska zajmujące się problemami starej i zjawiskiem nowej ekonomii zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, a także informować lokalnych decydentów o programach i projektach, które odniosły sukces zagranicą lub też są wprowadzane i pilotowane w innych państwach (np. wprowadzanie dochodu gwarantowanego w Finlandii).

 

Within the programme above we open to the full cooperation with the local & national authorities, non-governmental organizations and individuals both in Poland and abroad.
More about the social economy you`ll find on our blog (at the moment in Polish only).

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz